21 Şubat 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30339

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bina içi elektronik haberleşme tesislerinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan ve yayımlanan güncel Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/11/1984

18565

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/4/1986

19068

2-

30/11/1995

22479

3-

25/10/1996

22798

4-

12/7/1998

23400

5-

8/12/2000

24254

6-

16/6/2004

25494