15 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30333

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            : 2018/9

İşyeri                  : Bizimkent Projesi 1. 2. 3. Etap Konutları

                              Cumhuriyet Mah. Derviş Eroğlu Cad. No:26 Beylikdüzü/İSTANBUL

SGK Sicil No      : 1018227.034

Tespiti İsteyen   : Genel-İş Sendikası

İnceleme             : Bizimkent Projesi 1. 2. 3. Etap Konutları unvanlı işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; yürütülmekte olan işin kapıcılık hizmetleri olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Bizimkent Projesi 1. 2. 3. Etap Konutları unvanlı işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.