12 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30330

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin  üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3)  Birimler, belirledikleri derslerde, C2’nin altında not alınan derslerin tekrarlanmasını şart koşabilirler. En düşük başarı notunun C2 olduğu dersler öğretim programında belirtilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/6/2017

30089