8 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30326

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7711                                                                                                    Karar Tarihi: 01.02.2018

Kurul Başkanlığının 31.01.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 31.01.2018 tarih ve 12509071-110.01.01[128.27]-E.2125 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kurulun 26.05.2017 tarihli ve 7344 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Merkez Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

- Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.