8 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30326

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7710                                                                                                    Karar Tarihi: 01.02.2018

Kurul Başkanlığının 31.01.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 31.01.2018 tarih ve 32521522-101.01.05-E.2106 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (Banka) Uyum ve İç Kontrol Grubunca BNP Paribas Grubunun sahip olduğu ancak Bankanın konsolidasyona tabi ortaklığı niteliğini haiz olmayan yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik şirketler nezdinde iç kontrol ve uyum süreçlerine ilişkin destek/danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda Bankaya izin verilmesine

karar verilmiştir.