8 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30326

YÖNETMELİK

KTO-Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Üniversite, akademik izinli olan öğrenciden izinli olunan süreye ait Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini, öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem veya yıla mahsup edilmek üzere talep eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/3/2016

29660

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/9/2017

30173