7 Şubat 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30325

ATAMA KARARLARI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/585

1 – Açık bulunan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Cevahir UZKURT’un atanması, 3624 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

06/02/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                       Faruk ÖZLÜ

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/484

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Filiz KÖSEYENER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

06/02/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Nihat ZEYBEKCİ

                  Başbakan                                           Ekonomi Bakanı

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/503

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne Özcan DÖNMEZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

06/02/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Nihat ZEYBEKCİ

                  Başbakan                                           Ekonomi Bakanı