6 Şubat 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30324

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2018 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

 

2001

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için

14,252

2001

2.

dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

13,937

2001

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için

12,530

2001

4.

dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

12,031

2001

5.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

11,538

2001

6.

dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için

10,963

2001

7.

dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için

10,415

2001

8.

dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için

9,814

2001

9.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

9,370

2002

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için

8,585

2002

2.

dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

6,968

2002

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için

6,709

2002

4.

dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

6,319

2002

5.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

6,135

2003

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

5,612

2003

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

5,533

2004

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

5,168

2004

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,983

2005

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

4,804

2005

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

4,491

2006

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

4,385

2006

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

4,201

2007

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

4,020

2007

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

3,890

2008

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

3,786

2008

2.

dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için

3,550

2008

3.

dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,367

2009

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

3,264

2009

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,105

2010

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

3,003

2010

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,896

2011

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,717

2011

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,608

2012

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için

2,440

2012

2.

dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,617

2012

3.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,612

2013

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,508

2013

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,503

2014

1.

dönemi (1 Ocak – 31 Aralık 2014) sözleşmeleri için

1,414

2015

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,371

2015

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,348

2016

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,223

2016

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,214

2017

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,130

2017

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,131

2018

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,000

olarak tespit edilmiştir.

 

1980-2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,503) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 8/9/2017 tarihli ve 30174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.