1 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30319

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/5

İşyeri                  :  Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi A.Ş. Soğanlı Mah.

                               Bursa Cad. No:343/3 Osmangazi/BURSA

SGK Sicil No      :  0104493.016

Tespiti İsteyen   :  Tez-Koop-İş Sendikası

İnceleme             :  Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işverenliğe bağlı 72 adet satış mağazası işyerinde tekstil ürünlerinin satışı işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi A.Ş.’ye ait 72 adet satış mağazası işyerinde; yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.