1 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30319

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/3

İşyeri                  :  Mendez Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

                               Süleymaniye Mh. Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:13/2

                               İnegöl/BURSA

SGK Sicil No      :  1274348.016

Tespiti İsteyen   :  İşveren

İnceleme             :  Mendez Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; genel amaç olarak enerji üretimi yapmak üzere tesis edildiği, buhar ve sıcak gaz üretimi de yapmakla birlikte öncelikli amacının elektrik üretimine yönelik olduğu, 2018 yılı  itibariyle elektrik üretimi ve satışının planlandığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 14 sıra numaralı “Enerji” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Mendez Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 14 sıra numaralı “Enerji” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.