1 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30319

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/2

İşyeri                  :  Kayseri Melikgazi Mimarsinan Toplu Konutları Sitesi Yönetimi

                               Mimarsinan Demokrasi Mah. 2229. Sok. B1-10 Blok No:31

                               Melikgazi/KAYSERİ

SGK Sicil No      :  1096877.038

Tespiti İsteyen   :  İşveren

İnceleme             :  Kayseri Melikgazi Mimarsinan Toplu Konutları Sitesi Yönetimi unvanlı işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; binaların genel temizliği işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Kayseri Melikgazi Mimarsinan Toplu Konutları Sitesi Yönetimi’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.