1 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30319

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/1

İşyeri                  :  S.S. Haydarpaşa Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi & Akyüz Ulus       

                               Nak. Tic. San. A.Ş. İş Ortaklığı 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70

                               Bandırma/BALIKESİR

SGK Sicil No      :  1170302.010

Tespiti İsteyen   :  Liman-İş Sendikası

İnceleme             :  S.S. Haydarpaşa Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi & Akyüz Ulus Nak. Tic. San. A.Ş. İş Ortaklığı unvanlı işverenliğe ait olan 1170302.010 SGK sicil no’lu işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Eti Maden Genel Müdürlüğü ile yapılan hizmet alım sözleşmesi ile torbalama, stoklama/istifleme (depolama) ve sevkiyat işlerinin yürütüldüğü, ağırlıklı olarak yapılan işlerin depolama ve sevkiyata yönelik işler olduğu; bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: S.S. Haydarpaşa Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi & Akyüz Ulus Nak. Tic. San. A.Ş. İş Ortaklığı unvanlı işverenliğe ait olan 1170302.010 SGK sicil no’lu işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.