29 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30316

ANA STATÜ

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinin (3), (7) ve (8) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Herhangi bir yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan veya yükselme grubu müsabakalarında bir üst lige birinci şampiyon olarak çıkmaya hak kazanan kulüplere kadın ve erkeklerde ayrı ayrı olmak üzere birer delege,”

“7) Süper ligde yer alan kulüplere kadın ve erkeklerde ayrı ayrı olmak üzere birer delege verilir. Ancak bir sezon süper ligde olup, diğer sezon küme düşmüş ya da herhangi bir sebeple süper ligden ayrılmışsa veya 1 inci ligden süper lige çıkmışsa bu haktan yararlanamaz.

8) Süper ligde üst üste iki sezon şampiyon olan kulüplere kadın ve erkeklerde ayrı ayrı olmak üzere ilk sezon için bir, diğer sezon için bir, toplamda iki delege verilir. Ancak ilk sezon şampiyon olan kulüp ikinci sezon her ne surette olursa olsun ligden düşer veya çekilirse bu haktan yararlanır.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2014

28961