29 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30316

ANA STATÜ

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan:

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Genel kurul toplantı tarihinden önceki iki sezonda üst üste 1 inci Lig büyükler goalball bay, bayan, B1 futbol, B2 ve B3 futsal müsabakalarına katılan takımların kulüplerine katıldıkları her takım için ikişer üye,

2) Genel kurul toplantı tarihinden önceki iki sezonda üst üste 2 nci ve 3 üncü Lig büyükler goalball bay, bayan, B1 futbol, B2 ve B3 futsal müsabakalarına katılan takımların kulüplerine her takım için birer üye,”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136  (Mükerrer)