29 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30316

ANA STATÜ

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsünün 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Bu Ana Statü, Türkiye Cimnastik Federasyonunun genel kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, cimnastik takımlarını, özel aerobik - step salonlarını, pilates salonlarını/stüdyolarını, sporcu, antrenör, eğitmen, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Spor Dalı : Federasyon bünyesinde bulunan artistik cimnastik, ritmik cimnastik, genel cimnastik, akrobatik cimnastik, trampolin ile step, aerobik,  pilates, barpiyo, bosu ball workout, cross fit, gymstick, kangoo jump, ems-ema sistem egzersizleri, tae bo, trx ve zumba  branşlarını da ihtiva eden aerobik cimnastik spor dallarını,”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu FIG, UEG, COMEGYM ve Avrupa federasyonlarının yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye,”

“h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezonda, Federasyonca organize edilen kulüplerarası müsabakalarda; artistik bayan, artistik erkek, ritmik, aerobik, trampolin erkek ve trampolin bayan cimnastik branşlarında takım halinde yarışan kulüplerin her kategorisi için birer üye,”

“(3) Delege hesaplamasına esas kategoriler; minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyüklerdir.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama talimatıyla belirlenir.”

MADDE 5 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136 (Mükerrer)