29 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30316

ANA STATÜ

Türkiye Briç Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Genel kurul kararının alındığı tarih itibarıyla tamamlanmış son şampiyonanın Türkiye final grubuna katılan kulüplerden;

i) Birinci kulübe beş üye,

ii) İkinci kulübe dört üye,

iii) Üçüncü kulübe üç üye,

iv) Final grubuna katılan diğer kulüplere ikişer üye,

v) Final grubuna katılmayan ancak genel kurul kararının alındığı tarih itibarıyla tamamlanmamış son iki şampiyonaya katılan kulüplere birer üye,”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Briç Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2014

28961