29 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30316

ANA STATÜ

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış, iki sezon üst üste Federasyon etkinliklerine katılmak kaydıyla;

1) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan en üst Türkiye satranç liginde yarışmaya katılarak tamamlayan kulüplerden dörder üye,

2) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan Federasyonun alt ligi yarışmasına katılarak tamamlayan kulüplerden ikişer üye,

3) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan Federasyonun Türkiye kulüpler şampiyonası final grubu yarışmasına katılarak tamamlayan, final sıralamasına göre ilk 30 dereceyi elde eden kulüplerden birer üye,

4) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan Federasyonun Türkiye kulüpler şampiyonası il yarışmaları gruplarında yer alarak tamamlayan kulüpler ile Türkiye kulüpler şampiyonası final grubu yarışmasına katılarak tamamlayan kulüplerden final sıralamasına göre 31 ve sonraki dereceleri elde eden kulüpler arasından kura ile belirlenecek toplam on beş kulüpten birer üye.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama talimatında belirtilir.”

MADDE 3 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136  (Mükerrer)