29 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30316

ANA STATÜ

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU

ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 23/11/2014 tarihli ve 29184 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamış olan kulüplere birer üye.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/11/2014

29184