29 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30316

ANA STATÜ

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsünün 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“t) Federasyonca düzenlenen faaliyetlerin dışında,  yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü kick boks faaliyet ve organizasyonlarına katılacak kulüp, sporcu, idareci, hakem ve antrenörlere izinleri Federasyon tarafından verilir.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama talimatıyla belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2014

28961