29 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30316

ANA STATÜ

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 15/1/2013 tarihli ve 28529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“9) Genel Kurul çağrı tarihinden önce biten ve Federasyonca tescil olunan atletizm yürüyüş en üst liginde müsabakalara katılan kulüplerden ikişer üye,

10) Genel Kurul çağrı tarihinden önce biten ve Federasyonca tescil olunan atletizm yürüyüş ligi gençler, yıldızlar ve 16 yaş altı kategorilerinde birinci olan kulüplerden birer üye,”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/1/2013

28529