25 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30312

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİNİN UNVANININ

DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT: 2017/10)

Unvan değişikliği

MADDE 1 – (1) İstanbul’da kurulu Gemi ve Yat İhracatçıları Birliğinin unvanı “Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.