25 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30312

ATAMA KARARI

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/22

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Sibel ERARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

24/01/2018

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                               Numan KURTULMUŞ

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı