24 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30311

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No             :   2018/8

İşyeri                    :   Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

                                  Karadeniz Mah. Trabzon Cad. Dış Kapı No:15

                                  Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

SGK Sicil No       :   1017146.059, 1075048.059, 1075025.059, 1074998.059,

                                  1075009.059, 1075045.059, 1075012.059, 1104745.059

Tespiti İsteyen     :   İşveren

İnceleme               :   Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; merkez ve şube işyerlerinde hayvancılığı geliştirmek için destek ve proje üretimi kapsamında ağırlıklı olarak muhasebe, veri girişi, kayıt işlemleri, sekreterya gibi idari büro işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.