24 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30311

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No             :   2018/7

İşyeri                    :   Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.

                                  Karşı Mah. Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulv. İsdemir Limanı Payas/HATAY

SGK Sicil No       :   0004435.031

Tespiti İsteyen     :   Liman-İş Sendikası

İnceleme               :   Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile düzenlenmiş olan sözleşmeye istinaden İSDEMİR limanının işletildiği, işçilerin de ağırlığının denetim ve kontrol yetkisi kapsamında operasyon sorumlusu, takım lideri, planlama sorumlusu ve bakım sorumlusu görevlerinde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.