24 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30311

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No             :   2018/4

İşyeri                    :   UPK Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                                  Işıktepe OSB Mah. Kahverengi Cad. No:3 Nilüfer/BURSA

SGK Sicil No       :   1226709.016

Tespiti İsteyen     :   Petrol-İş Sendikası

İnceleme               :   UPK Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; kabin, katlı ve süspansiyon körüğü üretimi yapıldığı, ağırlıklı üretim konusunun süspansiyon körüğünde olduğu, işçilerin de bu işe özgü işlerde çalıştıkları, süspansiyon körüğünün motorlu kara taşıtlarından olan kamyon, tır gibi büyük araçların yedek parçası olarak üretildiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: UPK Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.