24 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30311

ATAMA KARARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/543

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Adnan YANKIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

23/01/2018

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı