23 Ocak 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30310

ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2017/537

1 – T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Salih SEVİM’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2017/580

1 – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Abdullah ÖZTÜRK’ün atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/330

1 – Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Doç.Dr. Yalçın BÜYÜK’ün yeniden atanması, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Abdulhamit GÜL

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/515

1 – Adli Tıp Kurumu:

- İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Mehmet Ali SELÇUK’un,

- Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Selahattin KUŞHAN’ın,

- Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Levent ORTAKÖYLܒnün,

- Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Abdulkadir TABO’nun,

- Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm.Dr. Hasan AĞRITMIŞ’ın,

- Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Humman ŞEN’in,

- Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Belkıs YAPAR’ın,

- Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Hüseyin SARI’nın,

atanmaları;

- İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kağan GÜRPINAR’ın,

- İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kalp ve Damar Cerrahi Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebuzer AYDIN’ın,

- İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Serkan ORHAN’ın,

- İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Murat BÜLBÜL’ün,

- Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya SALİHOĞLU’nun,

- Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine, Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğini ikinci görevli olarak yürüten İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya GÜLDİKEN’in,

- Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbî Onkoloji Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut GÜMÜŞ’ün,

- Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine, Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğini ikinci görevli olarak yürüten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI’nın,

- Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine, Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğini ikinci görevli olarak yürüten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif KAYGUSUZ’un,

- Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih ÖZKAN’ın,

- Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Deri ve Zührevi Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi KUTLUBAY’ın,

- Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ’nin,

- Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine, Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğini ikinci görevli olarak yürüten İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin ÖZ’ün,

görevlendirilmeleri;

657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi, 2659 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Abdulhamit GÜL

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/472

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mahmut TÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                       Faruk ÖZLÜ

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/581

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Münir UĞUZ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                               Ahmet Eşref FAKIBABA

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/582

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tarım İşletmeleri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet TAŞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                               Ahmet Eşref FAKIBABA

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/57

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Hüseyin Serkan EROL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/59

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Melih GÜLBAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/60

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Cengiz ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/61

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Ahmet AKDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/62

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Kadir SARIKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/63

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Erhan GÖKÇE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/64

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Silvan MUTLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/65

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Çağatay AVCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/66

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Lütfi UYANIK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/67

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Ahmet Oğuz ÖZGÜR’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/68

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Cahit Teoman DAĞCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/69

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Engin IĞDIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/70

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Mustafa ALICI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/71

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Eren ZENGİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/333

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Mehmet YAKUTA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/334

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Ertuğrul ÇOLAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/583

1 – Bakanlık Müşaviri Cihan AYDIN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                               Numan KURTULMUŞ

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/251

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Fikri YILDIRIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                       Naci AĞBAL

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/572

1 – Açık bulunan;

- 1 inci dereceli müfettişliklere, İş Müfettişleri Devrim ERTÜRK ve Uğur KOǒun,

- 3 üncü dereceli müfettişliklere, Vergi Müfettişi Bilal BAKIR ve İş Müfettişi Emrah KORKMAZ’ın,

- 5 inci dereceli müfettişliklere, Vergi Müfettişleri Mehmet Ali ALBAYRAK, Serhan KARAMANOĞLU, Lütfi ÖZKUL ve Alper ÖZDEMİR ile İş Müfettişi Mehmet Miraç MAMIK’ın,

atanmaları, 1325 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Nurettin CANİKLİ

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/584

1 – Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne Recep TEMEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/01/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı