22 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30309

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede derslere devam zorunludur. Öğrencilerin derslerin teorik saatlerinin toplamının en az %70’ine, uygulama ve laboratuvar saatlerinin toplamının ise en az %80’ine devamları zorunludur.”

“(3) Sağlık raporu olan öğrenciler de dâhil olmak üzere bir dersin teorik, uygulama ve laboratuvar saatlerine ilişkin devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler ilgili derse devam etmemiş sayılır, bu dersin sınavlarına alınmaz ve bu dersten başarısız kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2010

27641

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/4/2011

27920

2-

27/8/2011

28038

3-

28/11/2011

28126

4-

19/3/2012

28238

5-

23/1/2013

28537

6-

11/8/2013

28732

7-

13/3/2014

28940

8-

16/6/2014

29032

9-

5/9/2015

29466

10-

22/10/2015

29510

11-

26/6/2016

29754

12-

13/8/2017

30153