22 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30309

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Müdürün, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından teklif edeceği iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün belirlediği işlerde ona yardımcı olurlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisini vekil olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/5/2012

28293