21 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30308

YÖNETMELİK

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçeyi ve belgeleri (muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi hariç) ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili dönemin ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur; ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.”

“(6) Kayıt donduran öğrencilerin yıllık öğrenim ücretlerinin %10’unu ödemeleri gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/2/2016

29636

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2017

30038