15 Ocak 2018 Tarihli ve 30302 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI

—     28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 11 Ekim 2017 Tarihli ve 2017/10924 Sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2018 Yılı Yatırım Programı