15 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30302

YÖNETMELİK

Munzur Üniversitesinden:

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülteye/yüksekokula kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir. Bunun için her dönem başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile ilgili birime başvurur. Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulunca, on iş günü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/12/2016

29910

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/1/2017

29948