15 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30302

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL

İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2016 tarihli ve 29805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünce düzenlenen ve yürütülen isteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünce yürütülen isteğe bağlı yabancı dil, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine ve muafiyet sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bölüm: Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünü,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2016

29805