15 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30302

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili bölüm başkanınca öğretim üyeleri öncelikli olmak üzere öğretim elemanları arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenimi süresince eğitim ve öğretimine ilişkin hususlarda öğrenciyi izler, yol gösterir ve yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma ve bırakma işlemleri danışmanın onayı ile yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2009

27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/7/2010

27636

2-

26/5/2011

27945

3-

26/9/2011

28066

4-

9/7/2012

28348

5-

9/10/2012

28436

6-

5/2/2013

28550

7-

12/6/2013

28675

8-

11/12/2013

28848

9-

6/4/2015

29318

10-

6/7/2015

29408