15 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30302

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/1998 tarihli ve 23461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Rektör, Atılım Üniversitesi öğretim elemanları arasından birisini Müdürün önerisi üzerine müdür yardımcısı olarak görevlendirir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Atılım Üniversitesi öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından atanacak olan üç üyeden oluşur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.