12 Ocak 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30299

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN

ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETİ İÇİNDE KODLU VEYA KRİPTOLU

HABERLEŞME YAPMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/10/2010 tarihli ve 27738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üreticiler tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Kuruma teslim edilecek olan kodlu veya kriptolu elektronik haberleşme cihaz/sistemlerine ait kod veya kripto algoritması ve anahtarları, Kurumun Kritik Veri Merkezinin bulunduğu, haftanın yedi günü yirmi dört saat güvenlik kameraları ile görüntülenen ve giriş-çıkışların kayıt altına alındığı sistem salonlarında, Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda, Kurum tarafından muhafaza edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/10/2010

27738