6 Ocak 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30293

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/7/2017 tarihli ve 30118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sınav notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Puan                Başarı Notu         Katsayı        Açıklama

90 – 100                AA                  4,00           Mükemmel

85 – 89                   BA                  3,50           Pekiyi

75 – 84                   BB                   3,00           İyi

70 – 74                   CB                   2,50           Yeterli

65 – 69                   CC                   2,00           Geçer

0 – 64                     FF                   0,00           Başarısız

                                G                                     Geçer (zorunlu ve tıp dışı dersler)

                                D                                     Devamsız (mazeretli/mazeretsiz devamsız)

                                E                                      Eksik

                                N                                     Girmedi

                                K                                      Kalır

                                S                                      Süren Çalışma”

MADDE 2 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/7/2017

30118