4 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30291

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

İSTANBUL ALTIN BORSASI ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.