30 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30286

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7646                                                                                            Karar Tarihi: 21.12.2017

Kurul Başkanlığının 20.12.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 20.12.2017 tarih ve 12509071-110.01.01-E.23290 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kurulun 30.12.2016 tarih ve 7162 sayılı Kararı ile varlık yönetim şirketine dönüşmesine izin verilen Met-Ay Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

- Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.