29 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30285

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ

UYARINCA 2018 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/12/2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan idari para cezaları tablosuna aşağıdaki satır eklenmiştir.

16 ncı maddenin sekizinci fıkrası

572

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.