29 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30285

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMALARINA

ARA VERMESİNE DAİR KARAR

Karar No. 1175                                                                                                Karar Tarihi: 22.12.2017

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 26.12.2017 Salı gününden başlamak üzere on gün süreyle ara verilmesine, Genel Kurulun 22.12.2017 tarihli 45’inci Birleşiminde karar verilmiştir.