26 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30282

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No             :   2017/51

İşyeri                    :   Falez Çevre Yönetim Danışmanlığı Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

                                  Çaybaşı Mah. 1370 Sok. No: 14 Muratpaşa/ANTALYA

SGK Sicil No       :   1282303.007

Tespiti İsteyen     :   Belediye-İş Sendikası

İnceleme               :   Falez Çevre Yönetim Danışmanlığı Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait olan 1282303.007 SGK sicil no’lu işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; çocuklar için sosyal aktivite faaliyetlerinin yürütüldüğü, çocuk oyun grupları, gösteri atölyeleri ve show alanlarının bulunduğu, kar amacı gütmeden Belediyelerin görevleri arasında bulunan park hizmetinin sunulduğu, işçilerin de bu işe özgü işlerde çalıştıkları bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel İşler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Falez Çevre Yönetim Danışmanlığı Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait olan 1282303.007 SGK sicil no’lu işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel İşler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.