23 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30279

KANUN

AB-EFTA ORTAK TRANSİT ORTAK KOMİTESİNİN 20 MAYIS 1987 TARİHLİ ORTAK TRANSİT
REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 28/04/2016 TARİHLİ VE 1/2016 SAYILI
KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7064                                                                                                     Kabul Tarihi: 6/12/2017

MADDE 1 ‒ (1) “AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi’nin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’yi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 ‒ (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22/12/2017