22 Aralık 2017 Tarihli ve 30278 Sayılı Resmî Gazete-Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2017/11137      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında İmzalanan 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar