22 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30278

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA,

MUAYENE, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/1/2009 tarihli ve 27126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Eğitim, Araştırma, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.