21 Aralık 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30277

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VE BENZERİ

ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 23/12/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.