21 Aralık 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30277

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN

ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE

BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 23/12/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.