20 Aralık 2017 Tarihli ve 30276 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞLER

—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/28)

—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/29)