19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No             :   2017/50

İşyeri                    :   Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                                  KOS Evrenköy Cad. No:11 Selçuklu/KONYA

SGK Sicil No       :   1061154.042

Tespiti İsteyen     :   Petrol-İş Sendikası

İnceleme               :   Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Evrenköy Cad. No:11 Selçuklu/KONYA adresindeki 1209946.042 ve 1061154.042 SGK sicil no’lu işyerinde boru üretimi de dahil olmak üzere işverenliğe ait farklı adreslerde yürütülen faaliyetlere ilişkin büro yönetim işleri ve altyapı için boru üretiminin yapıldığı, boruların doğalgaz, atık su, temiz su ve kanalizasyonlarda kullanıldığı, boruların hammaddesinin ağırlığının siyah hammadde, sarı hammadde, PPRC, Pert Pex hammadde gibi plastikten oluştuğu, işyerindeki ağırlıklı olarak yürütülen faaliyetin alt yapı boru üretiminde olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda,

Vali İhsan Dede Cad. No:4 Selçuklu/KONYA adresindeki 1210369.042, 1210373.042, 1210374.042, 1210392.042 ve 1210450.042 SGK sicil no’lu işyerinde PVC’den kapı üretimi için plaka üretimi, PVC’den kapı üretimi, enjeksiyon makinelerinin bakım ve onarımı, üst yapı sistemleri için boru üretimi, profillerin ya da folyo kaplamalı profillerin kesme, birleştirme ve montaj işlerinin yapıldığı, işçilerin ağırlığının üst yapı sistemleri için boru üretiminde çalıştığı, boruların kalorifer ve bina tesisatında kullanıldığı, boruların hammaddesinin ağırlığının siyah hammadde, sarı hammadde, PPRC, Pert Pex hammadde gibi plastikten oluştuğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda,

Sarıçiçek Sok. No:5 Selçuklu/KONYA adresindeki 0080261.042, 1210348.042 ve 1210347.042 SGK sicil no’lu işyerinde işverenliğe ait olan üretim yerlerinden bozuk çıkmış ya da müşteriden sorunlu olduğu gerekçesiyle iade edilmiş ürünlerin tekrardan üretime sokulması amacıyla hammadde haline getirilmesine dair geri dönüşüm işi, işyerinde üretilen profillere folyo kaplama işi ve PVC’den kapı ve pencerelerde kullanılmak üzere profil üretimi yapıldığı, profil ve folyo kaplamalı profilin hammadde ağırlığının PVC’de olduğu, işçilerin de ağırlıklı olarak profil üretiminde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda,

11. Sok. No:2 Selçuklu/KONYA adresindeki 1210349.042 SGK sicil no’lu işyerinde işverenliğe ait olan üretim yerlerinde üretilmiş olan ürünlerin stoklanıp sevkiyatının yapıldığı, işyerinin depo niteliğinde olduğu ve birden çok üretim işyerinden gelen depolanması ve sevkiyat işlemlerinin yapıldığı, işyerinin bu üretim işyerlerinden herhangi birisine özgülenmediği, işyerinde çalışan işçilerin depolama faaliyetine özgü yükleme ve forklift operatörlüğü işlerinde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda,

yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.