18 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30274

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ RADYO-TELEVİZYON ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Radyo-Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.